BLOG

Odliczanie VATu przy aucie firmowym (także w leasingu) – ile możesz odliczyć?

Na co zwrócić uwagę przy autach dostawczych i ciężarowych, być móc odliczać 100% VAT? Czy można odliczać 100% VAT?

AUTA OSOBOWE

Wysokość odliczenia podatku VAT przy kosztach związanych z firmowym pojazdem osobowym w świetle aktualnych przepisów zależy od dwóch czynników: czy auto wykorzystywane jest na cele firmowe, czy na tzw. użytek mieszany (i prywatnie, i służbowo).

W przypadku używania firmowego auta także na cele prywatne zasada jest prosta – w wyniku ustawowego ograniczenia odliczysz jedynie 50% kwoty podatku VAT.

Ograniczenie to stosuje się do kwoty VAT od wartości zakupu/leasingu, ale także do innych wydatków, jak np. kosztów paliwa, czy opłat eksploatacyjnych.

Jeśli z kolei zadeklarujesz, że auto osobowe wykorzystywane będzie tylko i wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, to aby móc korzystać z pełnego odliczenia VAT, trzeba wykonać jeszcze kilka dodatkowych obowiązków:

  • należy prowadzić ewidencję przejechanych kilometrów i tras w dokumencie “ewidencji przebiegu pojazdu” (teoretycznie dobry i przejrzysty system GPS powinien zdać egzamin)
  • należy sporządzić wewnętrzny regulamin dotyczący wykorzystywania samochodu na cele firmowe
  • OBLIGATORYJNIE i najważniejsze: należy zgłosić do urzędu skarbowego pojazd jako firmowy na formularzu VAT-26 – i tu uwaga: takiego zgłoszenia do US nie można złożyć z datą wsteczną, także jeśli w przypadku potencjalnej kontroli skarbowej wykryty zostanie brak takiego zgłoszenia, musicie liczyć się z korektą VATu za poprzednie miesiące i z odsetkami karnymi

Z doświadczenia wiem, że skarbówka bardzo precyzyjnie weryfikuje rzeczywisty cel użytkowania auta.

Jeśli oświadczasz cel użytku auta w 100% służbowy, kontrolerzy potrafią nawet pytać innych współpracowników, czy zdarzało się, że przewoziłeś autem służbowym osoby w celach prywatnych, weryfikować monitoring i inne tego typu działania….

AUTA CIĘŻAROWE

Z autami ciężarowymi sprawa ma się identycznie, choć od strony weryfikacji “użytku na cele prywatne” jest oczywiście prościej… 🙂

Auto ciężarowe, aby mogło być rozliczane na 100% VAT, OBLIGATORYJNIE powinno:

  • posiadać adnotację w dowodzie rejestracyjnym VAT-1 lub VAT-2
  • zostać zgłoszone do US na właściwej deklaracji (w zależności od rodzaju auta)

Umieszczenie adnotacji VAT-1 / VAT-2 w dowodzie rejestracyjnym wiąże się z przejściem dodatkowego badania technicznego auta w okręgowej stacji kontroli pojazdów i uzyskaniem stosownego zaświadczenia o spełnieniu właściwych, ustawowych wymogów.

Ostatnia kontrola US u jednego z moich Klientów auta rozliczanego VATowo w 100% zaczęła się właśnie od sprawdzenia wpisu w dowodzie rej. oraz od weryfikacji zgłoszenia auta do US na stosownym formularzu, czego akurat u Klienta zabrakło….

Moje zalecenie – jeśli masz w firmie auta ciężarowe:

Zapytaj dziś Twoją księgową/księgowego, czy posiada dokument zgłoszenia auta ciężarowego do US.

Warto się upewnić, bo jak pokazuje przykład mojego Klienta – księgowi potrafią o tym zapomnieć 🙂

Niech zweryfikuje także wpisy w dowodach rejestracyjnych, choć – jak w różnych wyrokach stwierdza WSA – brak tego wpisu nie decyduje o utracie prawa do dokonywania takich odliczeń – przykład: sygn. akt I SA/Kr 1213/20 z dnia 11 marca 2021 r.

Jeśli masz auto w leasingu, to musisz poprosić leasingodawcę (właściciela) – albo zgłosi sam do US, albo wyda Tobie upoważnienie do zgłoszenia do US.

REASUMUJĄC

Jeśli istnieje taka sposobność, że rzeczywiście auto będzie użytkowane po części na cele prywatne, to w dobie dzisiejszego zacieśniania polityki wobec podatku VAT i szerokich kontroli w tym zakresie – można zapomnieć o pełnym odliczaniu VATu.

CZY SĄ INNE ROZWIĄZANIA?

Nie ma.

Urzędy Skarbowe weryfikują wszystkie dowody – np. faktury sprzedażowe, czy nie są “incydentalne”. Tak więc, jeśli otworzysz “wypożyczalnię”, to tzw. okazjonalne, sporadycznie wypożyczanie auta może być odebrane jako pozorowanie działań, aby wyłudzić podatek VAT. Nie mówiąc o weryfikacji, komu się wynajmuje (zwłaszcza rodzinie, firmom powiązanym itp.).

No chyba, że rzeczywiście prowadzicie wypożyczalnię… 😉

*Zawsze wskazujemy, aby pamiętajcie o dokładnym weryfikowaniu dokumentów i informacji, a także by upewnić się w sprawach podatkowych z własną księgową, która najlepiej powinna znać waszą sytuację podatkową.

www.finansia.pro

Kamil Morawiec
CEO & Founder at Finansia | Tel. 576-369-279 | km@finansia.pro | + posts

Buduję i rozwijam brand "FINANSIA".

Nieustannie rozwijam kolejne usługi w branży automotive, do których dołączyły już takie usługi, jak:

“CAR SELECT” – w ramach której oferujemy dużą dostępność aut od ręki lub do odbioru w krótkim okresie.

"CESJA z nami" - kompleksowa obsługa cesji, w tym m.in.: obsługa ogłoszeń na portalach, pozyskanie Klienta, wsparcie w cesji.

 

Prowadzę spotkania doradcze dla Zarządów Spółek Z O.O. i Spółek Akcyjnych z zakresu finansów przedsiębiorstwa, analiz, kontrolingu i zarządzania.